Často kladené dotazy jsou založené na otázkách komunity:

Mapové pokrytí
Přidávání nových tras
Výzkumný projekt
Princip fungování Naviteriera
Zaměření pomocí GPS
Určení aktuální polohy
Sejití z vytyčené trasy
Popis okolí přechody, křižovatky, atd.
Popis trasy jako prostý seznam vs. úsek za úsekem
Grafické znázornění trasy
Sběr informací o dočasných překážkách
Mobilní data
Výhody Naviteriera oproti běžné navigaci
Rozdíl mezi Naviterierem a BlindSquare
Zrušení předplatného

Jak je to s mapovým pokrytím?

Naviterier funguje v celé Praze. Mapové podklady, které používáme vyrábí společnost CEDA. Naviterier také využívá chodníkovou síť platformy ROUTE4ALL, která pokrývá centrum v okolí Karlovo náměstí, Václavské náměstí, Můstek, Florenc, Staroměstská, Malostranská, Újezd, Anděl, Palackého náměstí. O pokrytí dalších měst intenzivně jednáme s kraji a radnicemi. V tomto úsilí nám můžete pomoci, pokud oslovíte vaši radnici s žádostí o rozšíření navigace Naviterier i do Vašeho města.

Jak mohu přidávat nové trasy?

Mapové podklady jsou založeny na poměrně složitém datovém modelu a tudíž není možné, aby nové trasy zadávali laici. Nejprve tedy musí odborníci vytvořit chodníkovou síť. Pak můžete i Vy přispět dodáním detailních informací jako například sklon a povrch chodníků, detaily o přechodech a rozích budov.

Jedná se o výzkumný projekt nebo o komerční aktivitu?

Dlouholetý výzkum probíhá na ČVUT, ale opravdový produkt musí vyvíjet firma ne univerzita. Takže vlastní navigaci, mapové podklady a plánovací služby řeší CEDA a sociální podnik Naviterier s.r.o.

Jak vlastně Naviterier funguje a jak mě naviguje?

Jako první je třeba určit výchozí a cílový bod. Výchozí či cílový bod určíte buď udáním přesné adresy nebo udáním názvu bodu zájmu (např. Restaurace Příčný řez). Pokud se chcete nechat navigovat z aktuálního místa, může se vás Naviterier pokusit zaměřit (viz Určení aktuální polohy). Poté, v jednotlivých úsecích poskytuje podrobné informace o okolí trasy (budovy, zeleň, sklony) a o tom jak krok za krokem postupovat po trase (dojít na roh, dojít k přechodu a podobně). Při splnění jednoho kroku si musíte sami vyžádat postup pro další úsek, na toto GPS nestačí (viz Zaměření pomocí GPS).

Jak Naviterier zjistí moji aktuální polohu?

Naviterier se snaží určit vaši polohu pomocí kombinace nepřesných údajů z GPS a kladením sady dotazů tak, aby dosáhl dostatečné přesnosti. Zaměření pouze s pomocí GPS není dostatečně přesné (viz Zaměření pomocí GPS). Proto jste pro Naviterier hlavním senzorem pro určení polohy vy, nikoliv GPS.

Může mě Naviterier zaměřit pomocí GPS?

Zaměření pomocí GPS (a dalších lokalizačních služeb) v městské zástavbě není možné docílit s dostatečnou přesností. Žádná navigace neví a ani v nejbližší budoucnosti nebude vědět, na kterém chodníku ulice nebo na kterém přechodu křižovatky se nacházíte. Nepřesnost je typicky v řádu desítek metrů. GPS Vás tedy nemůže účinně zkontrolovat, že jdete správně. Může pouze zjistit, že jste úplně špatně pokud se od vytyčené trasy vzdálíte zhruba 100 metrů.

Co když po cestě minu odbočku nebo se zcela ztratím?

Při navigaci může dojít k tomu, že nevidomý nějaký bod (roh nebo přechod) mine a pak znejistí, nebo dokonce zcela sejde z vytyčené trasy. To je samozřejmě nepříjemná věc, které se snažíme ze všech sil zabránit vhodnou volbou orientační bodů, zlepšováním popisu a volbou bezpečné a přehledné trasy. Naše experimenty v terénu ukazují, že se lidé s naší navigací na zcela neznámých trasách téměř neztrácejí a dokáží je absolvovat samostatně bez nutnosti doptání se jiných osob. Pokud sejdou z cesty pak díky našemu podrobnému popisu často dokáží sami najít cestu zpět. Je také možné nechat se zaměřit samotným Naviterierem (viz Určení aktuální polohy). To je, myslíme, velmi dobrý výsledek a ti co si to vyzkoušeli nám dávají velmi pozitivní zpětnou vazbu. Nicméně je tu ještě možnost jednoduše zavolat do Navigačního centra SONS pomocí tlačítka v aplikaci. Naviterier operátorovi pošle email s vaší trasou a orientační polohou pro zrychlení pomoci.

Jak vypadá popis trasy, jako například přechody, křižovatky, atd.?

Tam kde máme chodníkovou síť, dostanete velmi podrobnou informaci o přechodech a jejich typu (světelný, směr dopravy a výskyt tramvají), o chodnících (sklony, tvary rohů, co se nachází po Vaší pravé a levé ruce). Ukázka popisu je zde.

Je lepší zobrazit popis trasy jako prostý seznam nebo jako úsek za úsekem?

Ukázka popisu trasy ve formě prostého seznamu je k dispozici na webu (Ukázka popisu). Takto prezentovaný popis může být vhodný pro přípravu a prohlížení trasy předem z pohodlí domova. V mobilní aplikaci se popis prochází úsek za úsekem proto, že je třeba navigaci říci, kde se nacházíte, aby vás mohla navigovat dále a případně sdělila, co je ve vašem okolí (podobně jako BlindSquare). Navíc tento způsob umožňuje hlásit problémy na trase navázané na konkrétní úsek a tím informovat ostatní uživatele.

Nabízí Naviterier také grafické znázornění trasy?

V současné době se zaměřujeme na navigaci v terénu, kde grafické znázornění nemá valný význam ani pro slabozraké. Je to způsobeno malými displeji a špatným kontrastem zejména za slunečného počasí. Nicméně na velké obrazovce (stolní počítač, tablet) to smysl dává. Máme v plánu v budoucnu grafické znázornění nabídnout, ale není to jednoduché. Nelze jen zobrazit kus mapy, jak to dělají současné mapové aplikace. To je pro těžce slabozraké nedostačující. V současné době pracujeme na zdokonalení souhrnného popisu trasy, který se uživateli zobrazí na začátku popisu. Ten do jisté míry nahrazuje i to grafické znázornění.

Budou v popisu zohledněny i dočasné překážky?

Dočasné překážky, jako je například výkop, letní restaurační zahrádka, lešení, atd. tam budou muset vkládat lidé sami, tedy laici. Pokud by to dělali profesionálové byla by údržba mapových podkladů příliš drahá. V současné době intenzivně pracujeme na rozšíření Naviteriera o funkce tzv. davového sběru, který umožní tyto situace nahlásit běžným občanům ať už uživatelům Naviteriera nebo ostatním lidem. My bychom si samozřejmě přáli mít popis co nejbohatší, nicméně opět naše experimenty ukazují, že popis, který v tuto chvíli máme dostačuje pro bezpečnou navigaci.

Potřebuji pro používání Naviteriera mobilní data?

Naviterier ke své práci mobilní data potřebuje. Mapové podklady a algoritmy běží totiž z důvodů rozsáhlosti a náročnosti na výkon na serveru. Nicméně Naviterier nemá téměř žádnou spotřebu dat. Například s datovým balíčkem 100 MB můžete naplánovat více než 10 000 běžných tras.

V čem je Naviterier lepší než běžné navigace?

Naviterier je na rozdíl od ostatních běžných navigací (jako je Google navigace nebo Navigon) navržen speciálně pro nevidomé chodce. To znamená, že vytváří bohatý popis trasy šitý na míru nevidomým a těžce slabozrakým. Dále je vyladěn pro ovládání pomocí čtečky obrazovky (VoiceOver). Naviterier umí na rozdíl od všech ostatních navigací určit, na kterém chodníku se nacházíte a tak lépe plánovat vaši trasu a popisovat okolí (viz "Jak se Naviterier liší od BlindSquare"). Tam kde máme chodníkovou síť, dokáže Naviterier vyhledat nejlepší trasu pro nevidomého a popsat ji do takového detailu, jaký žádná jiná navigace nedokáže.

Jak se Naviterier liší od BlindSquare?

V první řadě je Naviterier navigace, takže vás dovede ze startu do cíle, což BlindSquare neumí. Naviterier vám umí stejně jako BlindSquare povědět, co je okolo vás. Na rozdíl od BlindSquare vám však Naviterier řekne, co je na vaší straně ulice a co na protější, protože dokáže zjistit, po kterém chodníku jdete.

Jak zrušit předplatné?

Pro zrušení předplatného postupujte podle následujících instrukcí:
  1. Otevřete Nastavení.
  2. Stiskněte tlačítko [vaše jméno].
  3. Stiskněte tlačítko iTunes a App Store.
  4. Stiskněte tlačítko Apple ID:[vaše Apple ID].
  5. Z nabídky stiskněte tlačítko Zobrazit Apple ID (Možná se budete muset přihlásit svým Apple ID).
  6. Vyberte odkaz Předplatná.
  7. Klepněte na předplatné, které chcete zrušit.
  8. Stiskněte tlačítko Zrušit předplatné.
Můžete si případně přečíst nápovědu od Apple doplněnou o fotky obrazovek.

Akce

Chcete uspořádat setkání nebo workshop na téma navigace s Naviterierem? Napište nám.

Příručky

Letáky Naviteriera a ROUTE4ALL