Naviterier s.r.o. se hlásí k principům společensky odpovědného podnikání.

O společnosti

Nabízíme navigační aplikace a služby, které využívají speciální mapové podklady připravené společností Central European Data Agency, a.s. Tyto mapy obsahují oproti běžným mapám informace o významných navigačních bodech (sklony chodníků, velikosti obrubníků, výklenky budov, kulatost rohů, hluk z dopravy apod.), které pomáhají zejména chodcům se sníženou schopností orientace a pohybu. Původní výzkum a vývoj datových struktur proběhl v rámci projektu ROUTE4ALL, financovaného z programu ALFA Technologické agentury ČR, který realizovala ČVUT ve spolupráci se společností Central European Data Agency, a.s.

Naviterier s.r.o.
sídlo: Donovalská 1659/32, Praha 4
IČ: 05648939
DIČ: CZ05648939
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 268306

Nejsme plátci DPH.

Tým

Na fotografii stojí z leva Kamil Darebný, Jakub Bokšanský, Zdeněk Míkovec, Jan Balata. Všichni se usmívají.

Kamil Darebný, Jakub Bokšanský, Zdeněk Míkovec, Jan Balata

A to samozřejmě nejsou všichni. Pomáhají nám Vojta, Michal, Lucka, Aneta, Katka, Christophe a experti z Impact HUBu.

Výzkum

Historie projektu Naviterier na Fakultě elektrotechnické, ČVUT sahá až do roku 2007. Od té doby byly provedeny desítky experimentů se stovkami zrakově postižených účastníků. Výsledky experimentů byly využity pro návrh a implementaci řady prototypů navigačních aplikací a byly také prezentovány na prestižních zahraničních konferencích a v odborných časopisech.