Naviterier je konverzační navigační aplikace pro nevidomé chodce, fungující na chytrých mobilních telefonech a ve zjednodušeném režimu i na telefonech s operačním systémem Symbian. Vysoké přesnosti lokalizace je dosaženo unikátním využíváním orientačních bodů a charakteristik terénu, což kompenzuje nedostatečnou přesnost satelitní navigace GPS. Zejména v husté městské zástavbě se tak aplikace stává ideální pomůckou pro chodce se sníženou schopností orientace a pohybu.

Pokrytí

Naviterier nejlépe funguje s geografickou databází ROUTE4ALL, kterou se ve spojení s firmou CEDA snažíme stále rozšiřovat na co největší oblast České republiky. V současnosti pokrývá na zkušebním vzorku dat centrum Prahy zhruba 150 kilometrů chodníkové sítě (přibližně 3 kilometry čtvereční s velmi hustou chodníkovou sítí).

Obrázek oblasti pokryté daty Route4All v centru Prahy v okolí Karlova náměstí, Václavského náměstí, Andělu, Újezdu a Staroměstské.

Oblast pokrytá zkušebním vzorkem dat v Praze.

Dále je v jednání rozšíření oblasti pokrytí s městy Brno a Uherské Hradiště, a kraji Plzeňským a Ústeckým. Projekt ROUTE4ALL získal v Praze podporu řady organizací hendikepovaných (SONS, Konto Bariéry), Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Technické správy komunikací hl. m. Prahy. Bohužel zatím se nepodařilo najít konkrétní formu podpory ze strany Magistrátu hl. m. Prahy. Díky využití stejných dat pro celé území státu bude Naviterier fungovat ve všech zmapovaných městech stejně.