Sociální podnik Naviterier se hlásí k principům společensky odpovědného a udržitelného podnikání.

Nabízíme navigační aplikace a služby, které využívají speciální mapové podklady připravené CEDA a. s. Tyto mapy obsahují oproti běžným mapám informace o významných navigačních bodech (sklony chodníků, velikosti obrubníků, výklenky budov, kulatost rohů, hluk z dopravy apod.), které pomáhají zejména chodcům se sníženou schopností orientace a pohybu. Původní výzkum a vývoj datových struktur proběhl v rámci projektu ROUTE4ALL, financovaného z programu ALFA Technologické agentury ČR, který realizovala ČVUT ve spolupráci se společností CEDA, a. s.

Na projektu Naviterier se podílí tým složený z odborníků z ČVUT, Navigačního centra Sjednocené organizace slabozrakých a nevidomých, CEDA a. s. a sociálního podniku Naviterier. Partneři projektu sepsali memoranda o spolupráci.

Projekt Naviterier byl v roce 2016 podpořen Laboratoří Nadace Vodafone. V roce 2016 získal také finanční podporu od projektu Světluška (Nadační fond Českého rozhlasu). Ateliér DRAWetc. podpořil Naviterier zpracováním loga a vizualního stylu. Naviterier podporuje také Sjednocená organizace slabozrakých a nevidomých (SONS): "[Naviterierovi]...navigační služby pomůžou zkvalitnit život lidem s těžkým zrakovým postižením a zejména pak nevidomým tím, že zvýší samostatnost a bezpečnost jejich pěšího pohybu v městské zástavbě..." viz dokument Vyjádření podpory projektu Naviterier.

Naviterier v mediích a záznamy prezentací:

2017

2016

Historie projektu Naviterier na Fakultě elektrotechnické, ČVUT sahá až do roku 2007. Od té doby byly provedeny desítky experimentů se stovkami zrakově postižených účastníků. Výsledky experimentů byly využity pro návrh a implementaci řady prototypů navigačních aplikací a byly také prezentovány na prestižních zahraničních konferencích a v odborných časopisech.

Seznam článků v odborných periodicích:

 1. Balata, J. - Míkovec, Z. - Bureš, P. - Mulíčková, E.: Automatically Generated Landmark-enhanced Navigation Instructions for Blind Pedestrians. In Proceedings of the 2016 Federated Conference on Computer Science and Information Systems. Katowice: Polish Information Processing Society, 2016. pp. 1605-1612. ISSN 2300-5963. ISBN 978-83-60810-90-3.
 2. Malý, I. - Balata, J. - Krejčíř, O. - Füzesséry, E. - Míkovec, Z.: Qualitative Measures for Evaluation of Navigation Applications for Visually Impaired. In 6th IEEE Conference on Cognitive Infocommunications CogInfoCom 2015 PROCEEDINGS. Budapest: IEEE Hungary Section, University Obuda, 2015, p. 223-228. ISBN 978-1-4673-8128-4.
 3. Balata, J. - Míkovec, Z. - Slavík, P. - Macík, M.: Game Aspects in Collaborative Navigation of Blind Travelers. In Handbook of Research on Holistic Perspectives in Gamification for Clinical Practice. Hershey, Pennsylvania: IGI Global, 2015, ISBN 9781466695221.
 4. Balata, J. - Míkovec, Z. - Malý, I.: Navigation Problems in Blind-to-Blind Pedestrians Tele-assistance Navigation. In Human-Computer Interaction - INTERACT 2015. Berlin: Springer, 2015, p. 89-109. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-319-22700-9.
 5. Vystrčil, J. - Malý, I. - Balata, J. - Míkovec, Z.: Navigation Dialog of Blind People: Recovery from Getting Lost. In Proceedings of the Workshop on Dialogue in Motion (DM). Stroudsburg: Association for Computational Linguistics (ACL), 2014, p. 58-62. ISBN 978-1-937284-81-7.
 6. Slavík, P. - Míkovec, Z. - Macík, M. - Balata, J.: Problémy navigace seniorů v prostoru. In Stárnutí 2014. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta, 2014, s. 120-132. ISBN 978-80-87878-11-8.
 7. Franc, J. - Míkovec, Z. - Vystrčil, J.: Prostorová navigace v každodenním životě nevidomých - participační výzkum. Psychologie pro praxi. 2014, roč. 3-4/2014, č. XLIX, s. 47-58. ISSN 1803-8670.
 8. Fixová, K. - Macík, M. - Míkovec, Z.: In-hospital navigation system for people with limited orientation. In CogInfoCom 2014 Proceedings. Budapest: IEEE Hungary Section, University Obuda, 2014, p. 125-130. ISBN 978-1-4799-7280-7.
 9. Balata, J. - Míkovec, Z. - Darebný, K. - Jinoch, V.: Data Structures for Landmark-based Navigation of Blind Pedestrians. In 2nd Conference on Mobile and Information Technologies in Medicine Conference Proceedings. Prague: CTU, Faculty of Electrical Engineering, 2014, ISBN 978-80-01-05637-0.
 10. Balata, J. - Macík, M. - Míkovec, Z.: Heat Map Thermal Display for Visually Impaired. In CHI '14 Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems. New York: ACM, 2014, ISBN 978-1-4503-2473-1.
 11. Balata, J. - Franc, J. - Míkovec, Z. - Slavík, P.: Collaborative navigation of visually impaired. Journal on Multimodal User Interfaces. 2014, vol. 8, no. 2, p. 175-185. ISSN 1783-7677.
 12. Malý, I. - Míkovec, Z. - Vystrčil, J. - Franc, J. - Slavík, P.: An evaluation tool for research of user behavior in a realistic mobile environment. Personal and Ubiquitous Computing. 2013, vol. 17, no. 1, p. 3-14. ISSN 1617-4909.
 13. Balata, J. - Míkovec, Z. - Nováček, J.: Field study: How Blind People Communicate While Recovering From Loss of Orientation. In Cognitive Infocommunications (CogInfoCom), 2013 IEEE 4th International Conference on. Budapest: IEEE Hungary Section, University Obuda, 2013, p. 313-317. ISBN 978-1-4799-1543-9.
 14. Balata, J. - Macík, M. - Míkovec, Z.: Context Sensitive Navigation in Hospitals. In Proceedings of the MobileMed 2013 conference,. Praha: Czech Technical University in Prague, 2013.
 15. Balata, J. - Kutíková, A. - Pražáková, K. - Míkovec, Z.: Tangible Heat Maps for Navigation of Visually Impaired Users. In CHI 2013 | Explorations in Social Interaction Design. New York: ACM, 2013.
 16. Vystrčil, J. - Míkovec, Z. - Slavík, P.: NAVITERIER - INDOOR NAVIGATION SYSTEM FOR VISUALLY IMPAIRED. In Smart Homes 2012. Prague: Czech Technical University, 2012, p. 25-28. ISBN 978-80-01-05144-3.
 17. Balata, J. - Míkovec, Z. - Slavík, P.: Mutual Communication in Navigation of Visually Impaired. In CogInfoCom 2012. 445 Hoes Lane, Piscataway, NJ 08854-4141: IEEE, 2012, p. 769-774. ISBN 978-1-4673-5185-0.