Naviterier Conversation je mobilní navigační systém pro chodce se sníženou schopností orientace a pohybu, jako jsou nevidomí, vozíčkáři nebo senioři. Díky nezávislosti na geolokačních službách a speciálnímu popisu trasy pomocí orientačních bodů, dosahuje vysoké spolehlivosti.

Naviterier Conversation je unikátní tím, že využívá jedinečných schopností a dovedností svých uživatelů a má konverzační charakter navigace podobný dialogu dvou osob.

Společenský přínos

V České republice žije přibližně 100 000 osob se závažným zrakovým postižením, více než 20 000 vozíčkářů a přes 2 miliony seniorů. Vhodný navigační systém, který respektuje speciální potřeby těchto skupin obyvatel, jim může usnadnit pohyb po městě a tím výrazně zlepšit kvalitu jejich života.

Naše výzkumy ukazují, že tito lidé vyhledávají různé alternativy automobilových navigačních systémů, protože ty jsou pro navigaci chodců nevhodné. Účastníci experimentů hodnotili naši aplikaci velmi kladně a projevili o ni zájem.

Partneři

Na projektu Naviterier se podílí tým složený z odborníků z ČVUT, Navigačního centra SONS, CEDA a IBM Research. Všichni partneři sepsali memoranda o spolupráci.

Na projektu Naviterier se podílí tým složený z odborníků z ČVUT, Navigačního centra SONS, CEDA a IBM Research.

Tým

Zdeněk Míkovec – vedoucí a hlavní architekt
Jan Balata – hlavní výzkumník a implementátor
Kamil Darebný – výzkumník a implementátor
Jakub Bokšanský – výzkumník a implementátor
Kristýna Zvelebilová – PR a nová média
Kateřina Kavalírová – PR a metodické vedení distribuce